W dniach od 04 maja 2020 r. do 11 maja 2020 r. funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego, operacyjnego, technicznego i JRG wraz z pracownikami poszczególnych Nadleśnictw dokonali sprawdzenia punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

Na terenie powiatu szczycieńskiego zlokalizowanych jest osiem Nadleśnictw, są to: Korpele, Jedwabno, Szczytno, Spychowo, Wielbark, Olsztyn, Strzałowo i Wipsowo. Sprawdzeniu poddano 67 naturalnych punktów czerpania wody zlokalizowanych przy jeziorach, rzekach i kanałach. Dodatkowo sprawdzono 25 nadziemnych hydrantów wody, wskazanych w dokumentacji lasów państwowych. Ciekawostką jedyną w powiecie jest podziemny zbiornik wody wybudowany w Nadleśnictwie Wielbark. Powyższe czynności przeprowadzono ze względu na panującą do niedawna suszę i ogłoszony III stopień zagrożenia pożarowego lasów. Na zdecydowanej większości naturalnych zbiornikach wody stwierdziliśmy znaczne obniżenia poziomów wody. Taką tendencję można zaobserwować od kilku lat, co oczywiście wynika między innymi z tego, że odnotowywane są znikome opady deszczu, czy bezśnieżne zimy. Na wielką pochwałę zasługują wybudowane przez Nadleśnictwa leśne drogi przeciwpożarowe. Są one w doskonałym stanie technicznym, zapewniające bardzo dobre poruszanie się dużych samochodów pożarniczych.

Następnym krokiem, który zostanie zrealizowany będzie sukcesywne, fizyczne sprawdzenie możliwości podawania wody ze zbiorników naturalnych, angażując do tego pojazdy JRG i jednostek OSP.

 

 

Autor: mł.bryg. Zbigniew Stasiłojić

Zdjęcia: kpt. Paweł Kozłowski