W dniach 23-25 czerwca 2020 r. na poszczególnych zmianach służbowych zostały przeprowadzone Ćwiczenia Dowódcy JRG PSP w Szczytnie.

Ćwiczenia zorganizowano w ramach doskonalenia zawodowego realizowanego w KP PSP w Szczytnie. Obiektem ćwiczeń był Kościół Ewangelicko-Augsburski, znajdujący się na ul. Jedności Słowiańskiej 3 w Pasymiu. Głównym celem do osiągnięcia podczas ćwiczeń było prawidłowe przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożarów obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Celami szczegółowymi zaś: sprawdzenie gotowości bojowej JRG i OSP, doskonalenie technik i działań ratowniczo-gaśniczych, organizacja zaopatrzenia wodnego oraz sprawdzenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Scenariusz zdarzenia zakładał, iż w trakcie prowadzenia prac remontowych w pomieszczeniu poddasza kaplicy zostaje zaprószony ogień. Ogień zaprósza jeden z dwóch pracowników, wykonujących remont w pomieszczeniu poddasza kaplicy. W wyniku zaprószenia powstaje pożar, który bardzo szybko przedostaje się na drewniane elementy konstrukcyjne i podłogę pomieszczenia. Pracownik znajdujący się w pomieszczeniu podejmuje próbę ugaszenia pożaru z wykorzystaniem dostępnych w pomieszczeniu środków. Próba ta okazuje się nieskuteczna, a pracownik w wyniku kontaktu z gazami pożarowymi traci przytomność i upada na podłogę. Akcja ratowniczo-gaśnicza polegała na odnalezieniu i ewakuacji poszkodowanego, udzieleniu mu kpp, ugaszeniu pożaru oraz zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego na miejscu działań.

Ćwiczenia zakończono sukcesem. Zrealizowane zostały zakładane cele oraz potwierdzona została gotowość bojowa JRG i OSP. Po części ćwiczebnej i uporządkowaniu sprzętu ratownicy udali się wraz z Pastorem Kościoła na rozpoznanie operacyjne. Podczas rozpoznania strażacy zostali zapoznani z rozkładem pomieszczeń w Kościele oraz zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Pastor nakreślił również ratownikom priorytety ewakuacji cennych zabytków, znajdujących się w Kościele.

 

Opracował: kpt. Paweł Kozłowski

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Szczytnie