W dniach 29-31 lipca 2020 r. na poszczególnych zmianach służbowych zostały przeprowadzone Ćwiczenia Dowódcy JRG PSP w Szczytnie.

Ćwiczenia zorganizowano w ramach doskonalenia zawodowego realizowanego w KP PSP w Szczytnie. Udział brały w nich zastępy z JRG PSP w Szczytnie oraz zastępy z OSP w Wielbarku.  Obiektem ćwiczeń był teren zakładu przetwórstwa drzewnego N.E.T. Wood w Wielbarku, znajdujący się przy ul. Przemysłowej 11. Głównym celem do osiągnięcia podczas ćwiczeń było prawidłowe przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożarów obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia PM (produkcyjne i magazynowe). Celami szczegółowymi zaś: sprawdzenie gotowości bojowej JRG i OSP, doskonalenie technik i działań ratowniczo-gaśniczych, organizacja zaopatrzenia wodnego oraz sprawdzenie umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Scenariusz zakładał, iż w trakcie przerwy śniadaniowej na stanowisku  przeznaczonym do obróbki drewnianych bali, w jednej z maszyn ma miejsce zwarcie instalacji elektrycznej. W wyniku zwarcia zaprószony zostaje ogień, który swym zasięgiem obejmuje materiały palne znajdujące się w pobliżu i prowadzi do powstania pożaru. Pożar zauważa dwóch pracowników znajdujących się na placu magazynowym wyrobów gotowych. Pracownicy informują o zdarzeniu przełożonego, który powiadamia służby ratunkowe, a sami udają się na miejsce pożaru i podejmują próbę jego gaszenia, z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego. Próba ta okazuje się nieskuteczna, a pracownicy w wyniku kontaktu z ogniem i gazami pożarowymi tracą przytomność i upadają na podłogę w okolicach maszyn. Akcja ratowniczo-gaśnicza polegała na odnalezieniu i ewakuacji poszkodowanych, udzieleniu im kwalifikowanej pierwszej pomocy, ugaszeniu pożaru, przeprowadzeniu przeszukania w obrębie stanowisk obróbki drewnianych bali oraz zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego na miejscu działań.

Ćwiczenia zakończono sukcesem.  Zrealizowane zostały zakładane cele oraz potwierdzona została gotowość bojowa JRG i OSP. Po części ćwiczebnej i uporządkowaniu sprzętu ratownicy udali się wraz z pracownikami zakładu na rozpoznanie operacyjne. Podczas rozpoznania strażacy zostali zapoznani z zakładem oraz zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

 

Opracował: kpt. Paweł Kozłowski

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Szczytnie, OSP Wielbark