21 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Reprezentacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej w miejscowości Omulew zostały przeprowadzone ćwiczenia, których jednym z głównych założeń było doskonalenie współdziałania jednostek PSP i OSP z terenu powiatów szczycieńskiego i nidzickiego.

            Miejsce ćwiczeń zostało wybrane nie bez powodu, gdyż ośrodek zlokalizowany jest na granicy dwóch powiatów: szczycieńskiego, w którym znajduje się ośrodek oraz nidzickiego, w którym znajduje się przylegające do ośrodka Jezioro Omulew.

            Ćwiczenia polegały na doskonaleniu metod organizowania działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru obiektów garażowych i lasu, a także na działaniach ekologicznych oraz w zakresie prac podwodnych i ratownictwa wodnego.

            Ćwiczenia podzielono na trzy epizody, w ramach których zrealizowano:

- epizod I – pożar pomieszczeń garażowych i pobliskiego lasu z elementami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

- epizod II – sposoby neutralizacji substancji ropopochodnych za pomocą sorbentów, dyspergentów, mat sorpcyjnych – pokaz przygotowany przez firmę SINTAC;

- epizod III – działania ratownicze na akwenie, polegające na podjęciu osoby unoszącej się na tafli jeziora, poszukiwanie osoby, która utonęła, a także na rozstawieniu zapór elastycznych i sorpcyjnych w celu neutralizacji wycieku substancji ropopochodnej do jeziora.

            W ćwiczeniach brały udział: JRG Szczytno, JRG Nidzica, OSP Jedwabno, OSP Nowy Dwór, OSP Napiwoda, OSP Janowo, SGWN „Szczytno”.

            Ćwiczenia obserwowali między innymi: mł.bryg. Michał Kamieniecki – KW PSP Olsztyn, mł.bryg. Mariusz Wilanowski – Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy, st.kpt. Jacek Baczewski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie, przedstawiciele wojska, straży leśnej, a przede wszystkim uczestnicy szkolenia zorganizowanego przez Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie. (tekst: kpt. Z. Stasiłojć, foto: st.kpt. Jacek Baczewski).