W poniedziałek, 27 czerwca 2011r. o godz. 19.48, w miejscowości Sawica w gm. Szczytno, miał miejsce wypadek i pożar samochody ciężarowego marki Renault Magnum przewożącego sklejkę.

Strażacy zastali leżący na boku, palący się samochód. Podróżowała nim jedna osoba,  która opuściła pojazd przed przybyciem strażaków i oddaliła się do pobliskiego lasu. Po kilkunastu minutach została odnaleziona przez policję i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego.

W wyniku wypadku rozszczelniły się dwa zbiornikipaliwowe z olejem napędowym. Działania zastępów polegały na: zabezpieczeniu miejsca wypadku, podaniu dwóch prądów piany ciężkiej na płonący pojazd i paliwo, podaniu jednego prądu wody na płonącą kabinę samochodu, rozstawieniu na pobliskiej rzece Sawica zapory olejowej w celu ograniczenia wycieku, zebraniu przy pomocy sorbentu ok. 50 litrów oleju napędowego z jezdni, zbudowaniu wału na jezdni z piasku w celu niedopuszczenia do dalszego wycieku paliwa, zatamowaniu wycieku oleju napędowego, zmyciu i uprzątnięciu jezdni z pozostałości po kolizji. Na miejsce zdarzenia przybyły dwa zastępy ratownictwa chemicznego z JRG nr 2 Olsztyn, które przepompowały mieszaninę olejowo-wodną z rozlewiska i zbiorników samochodu do beczek. Około 50 litrów paliwa wyciekło na jezdnię, zneutralizowano je przy pomocy sorbentu. W początkowej fazie pożaru do rzeki Sawica wyciekło ok. 50 litrów oleju napędowego, na powierzchni rzeki powstał film olejowy, który w większości uległ wypaleniu. Podczas prowadzenia działań droga była całkowicie zablokowana, policja wyznaczyła objazdy.

/oporacowanie i zdjęcia: mł.bryg. Grzegorz Rybaczyk/