W dniu 07 sierpnia 2020 r.  o godz. 19:10 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie przyjął zgłoszenie o pożarze sterty słomy w miejscowości Kołodziejowy Grąd.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania Kierujący Działaniem Ratowniczym stwierdził, iż ma miejsce pożar sterty słomy o wym. 50x12x12m, ok. 600 ton słomy w kostkach o wym. 2mx1mx0,5m każda. Pożarem objęte było 3/4 objętości sterty. Sterta znajdowała się na wydzielonym placu składowania, jednak istniało zagrożenie zapalenia się kolejnych stert słomy, które znajdowały się w odległości ok. 20 m od palącej się sterty.

W pierwszej fazie działań podano 1 prąd wody w natarciu na palącą się stertę oraz 1 prąd wody w obronie najbardziej zagrożonej sterty sąsiedniej. Po dojeździe kolejnych sił i środków na miejsce działań podano kolejne 4 prądy wody w natarciu na paląca się stertę oraz zwiększono o 4 ilość prądów wody podawanych w obronie stert sąsiednich.

W kolejnej fazie działań, po uzgodnieniu z właścicielami zakładu KDR podjął decyzję o przemieszczaniu spalonej i tlącej się słomy, za pomocą ciężkiego sprzętu typu Fadroma w wydzielone do tego celu miejsce. Przewożoną słomę przelewano prądami wody. W okolicach godziny 3:00 w nocy KDR podjął decyzję o czasowym zaprzestaniu wywożenia słomy. Zastępy w tym czasie nadzorowały palącą się stertę. Od godziny 6:00 rozpoczęło się przygotowywanie kolejnego miejsca, na które będzie przewożona słoma z płonącej sterty. Wymagało to wywiezienia około 300 kostek słomy z przygotowywanej nowej sterty. Około godziny 9:00 rozpoczęto kolejną fazę przewożenia słomy i przelewaniu jej wodą. Jednocześnie podawano także prądy wody na nadal paląca się stertę.

Bardzo ważną rolę w prowadzeniu działań gaśniczych odgrywało zaopatrzenie wodne. Wodę do działań gaśniczych dostarczano z trzech naturalnych zbiorników przeciwpożarowych zlokalizowanych na terenie placu składowego stert. Do tego celu wykorzystano pompy pływające, a także motopompę przewoźną. Po wypompowaniu wody z dwóch zbiorników, podjęto decyzję o dowożeniu wody z terenu zakładu - z sieci hydrantowej i sztucznego zbiornika przeciwpożarowego. Łącznie do działań gaśniczych wykorzystano 2250 m3 wody tj. ponad 2 mln litrów. Działania prowadzone były przez ponad 35 godzin, co wymagało zaangażowania znacznych ilości sił i środków z powiatu szczycieńskiego. Łącznie w działaniach udział brało 25 zastępów (10 PSP, 15 OSP) oraz średni samochód gaśniczy klasy GBA 2,5/16 znajdujący się na wyposażeniu zakładu. Z pożarem walczyło łącznie 104 ratowników.

Opracował: kpt. Paweł Kozłowski

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Szczytnie